سیاست بازپرداخت

مشتریان ما مهمترین بخش ترکیبات 5 بعدی هستند و ما هر کاری را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که مکمل های ما ارزش ارائه می دهند. اگر 100% راضی نیستید، ظرف 30 روز پس از خرید از طریق help@5dblends.com برای بازپرداخت منهای هزینه حمل و نقل با ما تماس بگیرید. لطفاً توجه داشته باشید که برای بازپرداخت کامل محصول باید باز نشده باشد.